LogoPAsubtitulobajo

L’Ajuntament de Palma, mitjançant l’agència de desenvolupament local Palma Activa, proporciona una àmplia varietat de serveis a emprenedors residents a Palma, incloent assessorament i formació presencial i online, activitats de networking, lloguer d’espais i locals, premis als millors plans d’empresa o idees de negoci: Eureka, Eureka Junior i Yuzz, així com diversos  recursos per emprendre: guies de formes jurídiques i tràmits, tests per l’anàlisi de viabilitat d’una idea de negoci, models per redactar el pla d’empresa, plans econòmic-financers on-line, manual de l’emprenedor i un espai físic d’autoconsulta.

joves

Entitat sense ànim de lucre constituïda amb l’objectiu de promoure vocacions empresarials i representar, defensar i gestionar els interessos dels joves empresaris, un col·lectiu molt diferenciat de persones que han escollit treballar per compte propi, així com per estudiants i emprenedors en vies de constituir la seva empresa.

marco800

Organisme públic que té per objectiu informar, orientar, assessorar i investigar sobre tots els temes que puguin ser d’interès per a la joventut. Ofereix borsins de feina, ajudes per a l’autoocupació, formació per a l’elaboració de plans d’empresa, alternatives per a la cooperació i el voluntariat i assessoria legal personalitzada, entre d’altres serveis.

idi

Entitat pública empresarial que pretén impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica i empresarial amb criteris de competitivitat, sostenibilitat i reequilibri, posant a disposició dels emprenedors i de les petites empreses, la informació i els mitjans necessaris per a la seva implantació i per millorar la seva gestió i augmentar la seva competitivitat. Ofereix informació, recerca de finançament, espais empresarials, informació per a l’obtenció i gestió de marques i patents, i alternatives per a la internacionalització, així com jornades i esdeveniments d’interès pel jove autònom.

mallorca

Corporació de dret públic que promou el foment econòmic i empresarial de Mallorca a través de l’anàlisi i la prestació de serveis específics a persones físiques i jurídiques. Ofereix tallers i formació per a emprenedors, sessions grupals i individuals d’orientació, finançament, subvencions, formació i promoció exterior.

menorca

Corporació de dret públic creada amb l’objectiu de representar, promocionar i defensar els interessos generals del comerç i la industria menorquina. Ofereix assessorament jurídic i empresarial individualitzat.

 0_1099_1

Corporació de dret públic que promou el foment econòmic i empresarial de les Illes Pitiüses. Ofereix serveis de formació personal, el creixement i la consolidació de les empreses d’Eivissa i Formentera, assessoria i internacionalització.