La FUEIB crea el Club d’Emprenedors de la UIB com a un lligam entre universitat i empresa, una forma de transferir capital humà, coneixement i tecnologia de la UIB a la societat.

L’objectiu d’aquest és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en el camí, sense oportunitat de fer viable la seva idea per manca de formació o de suport. Es pretén aprofitar, organitzar i coordinar els recursos que les diferents institucions ofereixen a l’emprenedor per facilitar l’accés a aquests. També es crearà una xarxa multidisciplinària d’emprenedors per a afavorir el coworking i el contacte entre emprenedors amb experiència i aquells que s’inicien en l’aventura d’emprendre amb el denominador comú de pertànyer a la comunitat UIB.

Entre les activitats previstes seria oferir formació en matèria d’emprenedoria, creació d’empreses i gestió de la innovació, així com programes de mentoring i tutorització, i cercar mecanismes de finançament dels projectes empresarials sorgits de la UIB.

Les competències del Club serien les següents:

 • Coordinar i gestionar els postgraus relacionats amb matèria d’emprenedoria i creació d’empreses.
 • Coordinar els programes de formació bàsica (competències transversals) i específica dirigida a emprenedors.
 • Coordinar els mecanismes de finançament dels projectes empresarials sorgits de la UIB (fòrums d’inversió, crowdfunding, finançament tipus business angels…).
 • Organitzar el concurs d’emprenedors de la UIB.

Quant a l’estructura del Club d’Emprenedors de la UIB hi hauria dues comissions:

 • Comissió executiva
  • Director de la FUEIB
  • Director de la Càtedra d’Emprenedors
  • Vicerectora d’Alumnes
  • Vicerector d’Innovació i Transferència
 • Comissió assessora flexible
  • Alumni, joves amb empenta
  • Empresaris, sèniors amb experiència
  • Institucions col·laboradores

Poden ser membres tots els/les alumnes/as, exalumnes/as, titulats/des, PDI i PAS de la UIB, així com totes les persones amb esperit emprenedor que tenen o han tingut alguna relació amb la UIB. Inicialment la participació serà gratuïta.

El Club pretén establir col·laboracions amb totes les entitats que ofereixen serveis a emprenedors a Balears, així com amb experts en aquesta matèria en l’àmbit nacional i internacional per poder satisfer les necessitats dels emprenedors en totes les etapes de la creació d’una empresa.

Aquesta iniciativa és possible gràcies a un Conveni Instrumental signat entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d’Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears relatiu a la concessió d’una subvenció per finançar la creació de la Càtedra d’Empresa.

Vols contactar amb nosaltres? Ho pots fer telefonant al 971259659 o enviant un e-mail a info@uibempren.org.

LogoFile_7758_201305126113440