Activitats destacades

Convocatòria d’ajudes a projectes empresarials d’empreses innovadores

El Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) llança la convocatòria pública NEOTEC, una iniciativa per impulsar les petites empreses que desenvolupin una activitat de caràcter innovador. Aquests són els detalls de la convocatòria:

Beneficiaris: Petites empreses, amb la consideració d’empreses innovadores (segons s’especifica en la convocatòria), no cotitzades, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds, amb un capital social mínim, o capital social més primera d’emissió o assumpció, de 20.000 euros i que no hagin distribuït beneficis.

Característiques de les ajudes: Subvenció a fons perdut que podrà cobrir fins al 70% del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.

Pressupost mínim de projecte: L’actuació haurà de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros. Conceptes subjectes a finançament:

a) Inversions en equips.
b) Despeses de personal, en els termes recollits en l’Annex 1.
c) Materials.
d) Col·laboracions externes / assessoria. En aquestes despeses es podrà incloure el cost derivat de l’informe d’avaluació de l’expert o la certificació de l’auditor extern, acreditatius del caràcter d’empresa innovadora.
e) Altres costos: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol•licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l’informe d’auditor referit en l’article dinovè 2 d’aquesta resolució. Aquests últims tindran un límit màxim de 2.000 euros per beneficiari i anualitat.

Termini de presentació de sol·licituds: El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de setembre de 2017.

Més informació

Notícia anterior

Ets un jove artista o creador? Consulta la darrera Convocatòria d'Ajudes INJUVE

Propera notícia

Convocatòria d'ajudes per iniciar o consolidar el procés d'internacionalització de la teva empresa

Blog Manager

Blog Manager

No hi ha comentaris

Deixar un missatge

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *